Civilizovaná žena:
ideál i paradox
prvorepublikové vizuální kultury

napsala: Martina Pachmanová
grafické řešení: Barbora Toman Tylová, Tibor Vizi, Toman Design
nakladatelství: UMPRUM
foto: Filip Šach